Four Seasons at the Bosphorus

Yeri
: Beşiktaş / İstanbul
İşveren
: Astay Gayrimenkul A.Ş.
Kapasite
: 48.500m2, 170 anahtar
İş Kapsamı
: Mimari proje, yönetici danışmanlık, proje koordinasyonu, mesleki kontrollük
Tarih
: 2001 - 2008

+ Detay
- Kapat
İç mimari proje : Metex Design Group
Statik proje : Erdemli Mühendislik
Mekanik proje : Giray  Mühendislik
Elektrik projesi : Elsan Elektrik
Peyzaj tasarımı : DLP/ Çevsa Peyzaj
Akustik danışmanlık : Duyal Karagözoğlu/ Kule Mimarlık
Aydınlatma tasarımı : Andy Lang
Mutfak danışmanı : Ricca Newmark Design
Yangın danışmanı : Abdurrahman Kılıç- Kazım Beceren

Otel’in tarihi bloğu, Çırağan Sarayı eklerindendir. Eski bina, dış duvarları güçlendirilerek korunmuş ve binanın içindeki yeni strüktüre bağlanmıştır. Zemin katın özgün plan şeması korunarak kullanılmıştır. İki yeni yatak bloğu,  eski yapının oranlarını ve hizalarını koruyarak, ancak onun ağır ve masif yapısı ile yarışmayan bir mimari yaklaşımla, geniş saçaklar ve cumbalarıyla, eski ahşap Boğaziçi yalılarının çağdaş bir yorumu olarak tasarlanmıştır. Köşelerdeki mafsal yapılar ise, eski limonluklar gibi, hafif, çelik strüktürlü, cam ve metal ağırlıklı şeffaf yapılar olarak ele alınmıştır. Batıdaki mevcut bahçe set duvarı, üzerindeki bahçe ile, arkasında otel için gerekli diğer işlevlerin, yeni bir yapılaşma yapmaksızın arkasında çözümlendiği bir düzlem olarak kullanılmıştır. Girişte ve sahilde bahçe, bitki örtüsü ve bahçe yapısı ve elemanlarıyla, tarihsel bahçelerin çağdaş bir yorumu olarak planlanmıştır. Anıt ağaç olarak tescil edilen ağaçlar korunarak projede yer almıştır.